Όροι χρησης - Περιορισμός Ευθύνης

Στο κείμενο που ακολουθεί, περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις επίσκεψης, συνεργασίας, και οι όροι χρήσης του δικτυακού μας τόπου καθώς και όλων των εφαρμογών που παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου όπως epitokia.gr rss feeds, epitokia.gr widget και οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής που ενημερώνεται ή παρέχεται από το δικτυακό μας τόπο (εφεξής θα αναφέρονται ως “εφαρμογες”). Ο επισκέπτης – χρήστης των σελίδων του δικτυακού μας τόπου και των εφαρμογών της ιστοσελίδας, αφού διαβάσει το κείμενο που ακολουθεί, και αποδεχθεί τους όρους χρήσης, που είναι υποχρεωτικοί για όλους τους επισκέπτες – χρήστες, μπορεί να επισκεφθεί ή να κάνει χρήση των σελίδων ή των υπηρεσιών του δικτυακού αυτού τόπου.

To epitokia.gr κάνει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των στοιχείων στην ιστοσελίδα καθώς και όλων των εφαρμογών του. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση λανθασμένων πληρoφoριών, τo epitokia.gr δεν έχει καμία νομική ευθύνη για oπoιαδήπoτε ζημιά που πιθανόν προκύψει από λάθη στην ιστοσελίδα του ή στις εφαρμογές του. Επίσης η ιστοσελίδα και οι εφαρμογές μας περιέχουν συνδέσμoυς σε άλλες ιστοσελίδες. To epitokia.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τo περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών. Τέλος το epitokia.gr διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει να παρέχει την οποιαδήποτε υπηρεσία του ανα πάσα στιγμή και για τον οποιονδήποτε λόγο.

Οι συναλλαγές στις αγορές με μοχλευμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία ή συναλλαγές με περιθώριο ενέχουν υψηλό επίπεδο κινδύνου για το κεφάλαιο σας και πιθανώς να μην είναι κατάλληλες επενδυτικές λύσεις για όλους τους επενδυτές.

Το epitokia.gr, οι συνδεδεμένες της εταιρείες, επωνυμίες ή οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της, αποποιούνται όλων των ευθυνών, ως προς τις ενδεχόμενες ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν κατόπιν επενδυτικών αποφάσεων βασιζόμενων στην δημοσίευση ειδήσεων, αναλύσεων και σημάτων συναλλαγών στην ιστοσελίδα, στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και ενημερωτικά δελτία του epitokia.gr.

Το epitokia.gr κάνει αναμετάδωση ειδήσεων, τιμών και απόψεων σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί χρηματιστηριακή εταιρεία ή οποιαδήποτε μορφή εταιρείας διαχείρισης χαρτοφυλακίου ούτε εταιρεία αξιολόγησης και ανάλυσης αγορών, που υπάγεται στους εποπτικούς ελέγχους της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδας βάσει MiFID, Directive 2004/39/EC-3606/2007.